Umre Nedir?

admin 6 Temmuz 2018 573 Yorum yapılmamış

image

Umre ibadeti müminin manevi dünyasını geliştirmesi ve yenilemesinde çok önemli bir yere sahiptir. Umreye gidenler, Yüce Allah’ın misafiri olarak tevhidin merkezine gittiklerinin farkında olmalıdır. Zira, umre müminler için bir arınma ve farkındalık kazanma fırsatıdır. Peygamber Efendimiz (s.a.v) mübarek hayatı boyunca umre ibadetine büyük önem vermiştir. Umre kelimesi en genel anlamıyla “ziyaret etmek” anlamına gelmektedir. Dini… Read more »

Hac Nedir?

admin 27 Mayıs 2016 1241 Yorum yapılmamış

image

Hac ibadeti hicretin 9. yılında farz kılınmıştır. Arapça’da “gitmek, yönelmek veya yüceltilen birini ziyaret etmek” anlamlarına gelen Hac, İslam’ın beş temel şartından biridir ve gücü yeten her Müslüman’a farz kılınmıştır. Mahşerin, yani yeniden dirilişin provası olarak kabul edilen hacca; hem bedenen hem de manen iyi hazırlanmak gerekir. Çünkü hac, özel bir çağrıdır ve bu ibadete… Read more »